fbpx

Виплата авансу

Виплата здійснюється  в модулі Платіжна відомість (через касу) або в модулі Списки на перерахування (через банк)

Для автоматичного формування відомості на виплату використовуємо комбінацію клавіш Ctrl+D або пункт меню Реєстр/ Сформувати.

,