fbpx

Система автоматизації
обліку та управління

Система ISpro – це українська програма від компанії-розробника “Інтелект-Сервіс”, створена для автоматизації управління підприємствами та бюджетними організаціями різного профілю.

Закладені в ній принципи допомагають оптимізувати всі основні процеси роботи підприємства від управління логістикою і складськими ресурсами до ведення бухгалтерії та податкового обліку.

Замовте консультацію у нашого спеціаліста, щоб дізнатися більше про систему ISpro

Віддалений доступ…

Намагаючись підтримати Україну, TeamViewer наразі безкоштовно пропонує свої продукти всім організаціям країни.

Широкі можливості програми

ISpro – багатофункціональний програмний комплекс, що забезпечує оптимізацію всіх процесів від бухгалтерського до управлінського обліку

Індивідуальне налаштування

Гнучка система-конструктор дозволяє обрати найбільш оптимальну конфігурацію для Вашого підприємства. Ви самі обираєте, які процеси роботи автоматизувати

Вчасні оновлення та відповідність законодавству

Розробник постійно відслідковує зміни українського законодавства та світових стандартів стратегій управління.

Впровадження та постійна підтримка клієнтів

Наша команда забезпечить впровадження, адаптацію та подальшу технічну підтримку в роботі з програмою

Унікальна база знань

За роки роботи з програмою ми створили широку базу інструкцій та роз’яснень на основі питань та потреб, що найчастіше виникають у наших клієнтів

Навчання та вебінари

Ми проводимо як базове навчання працівників по роботі з програмою, так і спеціалізовані вебінари за запитами наших клієнтів

Модулі системи

Модулі системи відповідають за окремі процеси управління підприємством, та являються самостійними підсистемами. У кожному окремому випадку ми створюємо унікальну конфігурацію на основі тих модулів програми, що найбільш оптимально забезпечать потреби клієнта.

 • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
 • Мультивалютний облік
 • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
 • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналітичного обліку
 • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.
 • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
 • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
 • Облік валових доходів і валових витрат

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

 • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
 • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
 • розраховувати фактичну собівартість по методах:
  • собівартості кожної одиниці,
  • за середньою собівартістю,
  • ФІФО,
  • ЛІФО
  • ціни останнього приходу.

Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.

Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).
 • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
 • облік повернень товару постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація поступлення товару з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.
 • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
 • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладни на продаж;
 • резервування товару;
 • облік розрахунків із консигнаторами;
 • ведення бухгалтеського обліку по реалізації;
 • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.
 • Облік наявності і роботи автотранспорту, в т.ч. надання танспортних послуг
 • Облік топлива і ПММ
 • Облік роботи водіїв
 • Облік пробігу автомобільних шин
 • Облік акумуляторів
 • Планування проведення технічного обслуговування

Функції підсистеми:

 • ведення картотеки основних засобів;
 • реєстрація документів про рух;
 • нарахування амортизації;
 • переоцінка основних засобів;
 • інвентаризація основних засобів і НМА;
 • ведення спеціальних довідників;
 • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

Реалізовано управління доступом до картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.

 • Ведення кошторису витрат організації.
 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Облік отриманих асигнувань.
 • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Створення банківських і касових платіжних документів.
 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів.
 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
 • Формування карток аналітичного обліку.
 • Формування Головної книги.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.
 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.
 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.
 • ведення особистих справ співробітників
 • створення та ведення графіка відпусток
 • створення штатного розпису
 • внесення змін у штатний розпис
 • створення шаблонів наказів,
 • формування наказів на підставі шаблонів,
 • формування різної звітності
 • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати
 • Ведення особових рахунків співробітників
 • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
 • Підтримка довільної кількості  графіків роботи
 • Ведення поденного або підсумованого табелю обліку робочого часу.
 • Автоматичний розрахунок нарахувань, утримань, відрахувань у фонди.
 • Автоматичний перерахунок заробітної плати за закриті періоди.
 • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
 • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
 • Виплата заробітної плати через касу, банк або поштою.
 • Експорт списків на перерахування в клієнт-банк.
 • Формування проведень та їх передача у підсистему Головна книга
 • Формування довідок і звітів
 • Експорт даних у систему M.E.DOC
 • ведення особових справ студентів;
 • формування наказів по студентам, в  т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
 • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
 • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
 • формування графіку екзаменаційної сесії;
 • формування екзаменаційної відомості;
 • розрахунок середнього балу;
 • призначення стипендії на підставі середнього балу;
 • формування звітності.
 • Фінансові таблиці – призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов’язаних бюджетів.
 • Бюджети – призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведень, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
 • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організаціій і  реєстру розподілів відкритих асигнувань.

Зв'яжіться з нами

Залиште заявку на нашому сайті, щоб дізнатися більше про наші послуги, та наші спеціалісти обов’язково з Вами зв’яжуться