isprologo.png.pagespeed.ce.NbSzMhgOV5

Модулі системи:

 1. Бухгалтерський облік

  • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
  • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
  • Мультивалютний облік
  • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
  • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
  • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналітичного обліку
  • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

 2. Податковий облік

  • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
  • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
  • Облік валових доходів і валових витрат

 3. Облік запасів

  Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

  • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
  • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
  • розраховувати фактичну собівартість по методах:
   • собівартості кожної одиниці,
   • за середньою собівартістю,
   • ФІФО,
   • ЛІФО
   • ціни останнього приходу.

  Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.

  Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

  • артикули;
  • характеристики артикулів;
  • номенклатурні групи;
  • атрибути;
  • місця зберігання і переробки;
  • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

 4. Управління закупівлями

  • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
  • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
  • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
  • облік повернень товару постачальникам;
  • облік розрахунків по консигнації;
  • реєстрація поступлення товару з митних складів;
  • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.

 5. Управління збутом

  • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
  • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
  • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладни на продаж;
  • резервування товару;
  • облік розрахунків із консигнаторами;
  • ведення бухгалтеського обліку по реалізації;
  • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.

 1. Облік автотранспорту

  • Облік наявності і роботи автотранспорту, в т.ч. надання танспортних послуг
  • Облік топлива і ПММ
  • Облік роботи водіїв
  • Облік пробігу автомобільних шин
  • Облік акумуляторів
  • Планування проведення технічного обслуговування

 2. Облік основних засобів
  Функції підсистеми:

  • ведення картотеки основних засобів;
  • реєстрація документів про рух;
  • нарахування амортизації;
  • переоцінка основних засобів;
  • інвентаризація основних засобів і НМА;
  • ведення спеціальних довідників;
  • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

  Реалізовано управління доступом до картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.

 3. Облік коштів

  • Ведення кошторису витрат організації.
  • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
  • Облік отриманих асигнувань.
  • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
  • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
  • Створення банківських і касових платіжних документів.
  • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
  • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
  • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
  • Облік депонованої заробітної плати
  • Формування меморіальних ордерів.
  • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
  • Формування карток аналітичного обліку.
  • Формування Головної книги.
  • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

 4. Розрахунки з контрагентами

  • Картотека обліку взаєморозрахунків.
  • Рахунки оплати та отримання коштів.
  • Формування актів звірки.
  • Формування актів приймання і виконання робіт.
  • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

 5. Облік договорів

  • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
  • Формування документів на основі договорів.
  • Контроль розрахунків та виконання договорів.

 1. Облік кадрів

  • ведення особистих справ співробітників
  • створення та ведення графіка відпусток
  • створення штатного розпису
  • внесення змін у штатний розпис
  • створення шаблонів наказів,
  • формування наказів на підставі шаблонів,
  • формування різної звітності
  • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати

 2. Облік праці і заробітної плати

  • Ведення особових рахунків співробітників
  • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
  • Підтримка довільної кількості  графіків роботи
  • Ведення поденного або підсумованого табелю обліку робочого часу.
  • Автоматичний розрахунок нарахувань, утримань, відрахувань у фонди.
  • Автоматичний перерахунок заробітної плати за закриті періоди.
  • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
  • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
  • Виплата заробітної плати через касу, банк або поштою.
  • Експорт списків на перерахування в клієнт-банк.
  • Формування проведень та їх передача у підсистему Головна книга
  • Формування довідок і звітів
  • Експорт даних у систему M.E.DOC

 3. Управління студентами

  • ведення особових справ студентів;
  • формування наказів по студентам, в  т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
  • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
  • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
  • формування графіку екзаменаційної сесії;
  • формування екзаменаційної відомості;
  • розрахунок середнього балу;
  • призначення стипендії на підставі середнього балу;
  • формування звітності.

 4. Фінансове планування і аналіз

  • Фінансові таблиці – призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов’язаних бюджетів.
  • Бюджети – призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведень, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
  • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організаціій і  реєстру розподілів відкритих асигнувань.

 5. Облік комунальних послуг

  • Ведення реєстру будинків і квартир
  • Облік мешканців
  • Облік особових рахунків квартир (договорів)
  • Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку
  • Відправка нагадувань на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками
  • Облік показників лічильників
  • Облік оплати за послуги