fbpx

Основні засоби – зміна вартості

Розглянемо як зробити зміну вартості основних засобів в системі ІС-ПРО…

Даний тип руху використовується для оформлення документів, пов’язаних зі зміною первісної вартості і зносу основного засобу.

Меню: Облік основних засобів – Документи руху ОЗ

Операція: Зміна вартості

Створюється документ по клавіші Ins.

Якщо створюється документ зі зміною нарахованого зносу, то перед його формуванням необхідно розрахувати знос за поточний період, і закрити відомість, щоб амортизація за поточний період потрапила в картку. Це необхідно для правильного формування залишкової вартості до і після формування документа.

Заповнюються поля:

  • номер документа, дата створення.
  • примітка – не обов’язкове
  • бал. вартість ОПО  – в бюджетних організаціях НЕ використовується...
  • Об’єкт обліку ОЗ вибирається з картотеки в поле Картка.
  • Сума зміни первісної вартості..
  • Сума змін нарахованого зносу розраховується пропорційно зміні первісної вартості. Можна змінити вручну.
  • Кількість  – для кількісних карток і МНМА (тільки збільшення)
  • СКВ (строк корисного використання) – для карток ОЗ

Тип змінизбільшення або зменшення (в разі зі зміною кількості – допускається тільки збільшення). Залежно від встановленого типу визначається напрямок (прихід чи витрата) даного руху. Це особливо важливо при формуванні звітів по руху. 

При збереженні документа зміни первісної вартості, вхідного зносу і зносу всього відображаються в картці і потрапляють в архів змін. Причому весь змінений нарахований знос після збереження документа потрапляє в поле вхідного зносу картки, а на закладці Зміни з’явиться запис по вхідному зносу.

Дані для податкового і управлінського обліку заповнюються ПРИ НЕОБХІДНОСТІ.

,