fbpx

Основні засоби. Вступні залишки

Картка основного засобу створюється в картотеці тільки в першому періоді роботи при первісному введенні картотеки.  

При експлуатації системи створення картки основного засобу відбувається з прибуткових документів. Вибір типу картки залежить від характеру основного засобу, способу його амортизації та обліку.

  • Картка обліку ОЗ – тип картки, який найчастіше використовується для традиційного обліку.
  • Картка з урахуванням виробітку – використовується для основних засобів, для яких необхідно враховувати виробіток або пробіг, і розраховувати амортизацію виходячи з даних.
  • Картка кількісного обліку – використовується для обліку протяжних інвентарних об’єктів, наприклад, трубопроводів або площ, а також великої кількості однакових об’єктів ОЗ, що зберігаються в одному місці, що однаково враховуються і, у яких збігаються всі характеристики. Таким чином, є можливість створити одну картку замість великої кількості простих карток.
  • Картка нематеріального активу – використовується для обліку нематеріальних активів.
  • Картка ПНМА – використовується для обліку інших необоротних матеріальних активів.

Якщо потрібно створити нові однакові (схожі) картки при початковому введенні картотеки основних засобів, то створення можна виконувати шляхом копіювання наявних карток. Нова картка містить ті ж данні і нові номери – картки і інвентарний, що змінюється. Копіюється карточка, у якої немає записів в історії, і яка не міститься у відомості амортизації.