fbpx

Довідник посад

Меню: Загальні довідники – Довідник посад

Довідник призначений для внесення найменувань посад, які використовуються на підприємстві, і інформації про них.
Довідник має вигляд стандартного реєстру.


Створення нового запису в Довіднику посад проводиться по клавіші Ins.

Заповнюються наступні поля:

 • Код – унікальний в межах довідника;
 • Код за класифікатором не обов’язкове;
 • Найменування – довільна назва посади. Найменування посади також вказується в родовому, давальному, орудному і знахідному відмінках (ці дані, можливо, будуть потрібні при формуванні звітів);
 • Повне найменування – повне найменування посади;
 • Порядковий номер – вводитися порядковий номер не обов’язкове;
 • Клас посад – вибирається клас посад не обов’язкове;
 • Категорія посади – вибирається категорія посади з довідника не обов’язкове;
 • Категорія посади держслужби – вибирається категорія посади з довідника не обов’язкове;
 • Категорія посади (К-1) – вибирається категорія посади з довідника категорії посад відповідно до класифікації для К-1 не обов’язкове;
 • Позиційний рівень – вибирається з довідника не обов’язкове;
 • Вилка окладів – ця інформація буде використовуватися в підсистемі Облік праці та заробітної плати. Не обов’язковеДані по окладу можуть вводитися двома способами:
  • При заповненні даних “Вилки” окладів вказується мінімальне і максимальне значення окладу для даної посади. Надалі при заповненні особових рахунків співробітників система буде відслідковувати потрапляння введеного окладу в вилку обраній посаді.
  • При введенні даних в полі Оклад за замовчуванням, поле Оклад в особовому рахунку співробітника даної посади за замовчуванням буде заповнюватися вказаним значенням.
 • Дата початку дії, дата закінчення дії – заповнюється датами, коли запис актуальний.не обов’язкове Після встановлення дати кінця дії, з цієї дати запис є архівним.

Коригування запису проводиться по клавіші F4, видалення – по клавіші F8 (логічне видалення).

У процесі роботи використовуються функції сервісу: пошук і сортування.

На закладці Типи структурних одиниць відзначається, в яких типах СО може використовуватися дана посада (використовується при централізованому обліку).

Створення нової посади для інших рівнів підприємства проводиться за заявкою. Внесення заявок працює тільки для підприємств, які ведуть централізований облік. По контекстному меню вибирається пункт Створити заявку, в якій вказуються необхідні зміни, доповнення, видалення. Далі робота з заявками проводиться в модулі Заявки на коригування підсистеми Загальні довідники.