fbpx

Довідник номенклатури

Меню: Загальні довідники – Номенклатура і ціни – Довідник номенклатури

Система IS-pro підтримує два види номенклатури:

 • Матеріальні запаси.
 • Роботи, послуги.

Довідник номенклатури має ієрархічну структуру.  На верхньому рівні розташовуються групи (підгрупи), а на нижньому – артикули.


Поповнення номенклатури проводитися оперативно, при зверненні до довідника в процесі роботи з документами.

При встановлення системи ІС-ПРО компанією “СТ центр” стартова конфігурація поставляється із налаштованими групами номенклатури і відповідно налаштованою обліковою політикою для груп номенклатури

Створення номенклатури

 • Для створення нової номенклатури бажано включити відображення груп (пункт меню Вид- Відображення груп)
 • Встановити курсор на групу,  в якій буде створюватися нова номенклатура
 • Перевести курсор в список номенклатур
 • Перебуваючи в списку групи, в яку додається запис
  1. Меню Реєстр – Створити номенклатуру.
  2. Вибрати вид номенклатури: матеріальні запаси і роботи, послуги.

Картка номенклатури матеріальних запасів.

Необхідно заповнити поля:

 • Закладка “Опис”

 • Артикул – довільне символьне поле. Система контролює унікальність цього поля. За замовчуванням пропонується номер на 1 більше останнього введеного. По клавіші F4 виконується редагування артикулу.
 • Найменування – повне найменування номенклатури, яке буде виводитися в звітах і первинних документах.
  Заголовок – коротке найменування, що відображається в екранних формах, по цій назві можливий пошук в довіднику. За замовчуванням система копіює в це поле повне найменування артикулу, яке редагується для більш зручного пошуку в довіднику.
 • Одиниця обліку – основна одиниця виміру за замовчуванням пропонується з групи/підгрупи, до якій належить вводиться номенклатура. Змінюється одиниця виміру по клавіші F3.

У вікні Налаштування одиниці виміру вибирається одиниця з довідника одиниць виміру. Вказується точність одиниці виміру, необхідна для даної номенклатури

 • Закладка “Інше”

  • Для коректного експорту специфікацій в E-DATA із системи IS-Pro необхідно заповнити  Довідник “ЄЗС”

Картка номенклатури роботи, послуги.

Необхідно заповнити поля:

 • Закладка “Опис”

 • Артикул, Найменування, Заголовок , Одиниця обліку – заповнюється так як і для ТМЦ
 • Закладка “Параметри”

  • Для коректного експорту специфікацій в E-DATA із системи IS-Pro необхідно заповнити  Довідник “ЄЗС”