Новини

Довідник ТПКВКМБ (відео)

ВСІ ВІДЕОУРОКИ…

Нормативна база – Наказ МФУ від 20 вересня 2017 року № 793

Для розуміння правил створення нового запису в довіднику рекомендую ознайомитися  із структурою коду..

Структура коду:  XX  X  XXX  X

 • XX x xxx x   Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 • xx X xxx x    Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника.
  • Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра “1” 
  • для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від “2” до “9” в межах одного головного розпорядника.
  • За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник бюджетних коштів. Одночасно головний розпорядник бюджетних коштів є відповідальним виконавцем за кожною підпрограмою, а третім знаком коду як програми, так і кожної підпрограми проставляється цифра “1”.
 • xx x XXX X  Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується наказом Мінфіну, складається з 4-х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми
 • xx x XXX x  Номер програми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
 • xx x xxx X    Номер підпрограми, який використовується для ідентифікації підпрограм, сформованих у межах відповідних бюджетних програм: цифра “0” присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні); номер підпрограми від 1 до 9 визначається в межах конкретної бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми

Розглянемо як це правильно зробити в ІС-ПРО:

 • Система ІС-ПРО  має бути оновлена до версії 7.11.024
 • Меню: Загальні довідники – Коди програмної класифікації
 • Відкоригувати при необхідності записи, які закінчили свою дію
 • Створити новий запис (Ins)
 • Заповнити поля

Розглянемо як це зробити в системі ІС-ПРО.

,