ЄСВ (робота із звітом, експорт)

При відкритті відомості по клавіші ENTER на екрані з’являється таблиця 1 (підсумки). Це загальний звіт щодо сум нарахувань єдиного соціального внеску. Дані в цей звіт збираються з розрахункових листів працівників.

На закладці Працівники відображається таблиця 6 – дані по працівниках.

У таблиці 6 після звільнення дані по співробітнику відображаються по розрахунковому періоду (для відпускних і лікарняних – за обліковим).

Детальна інструкція щодо заповнення цієї таблиці описана в законодавстві. Відзначимо тільки основні моменти:

  • Всі розрахункові дані по працівниках поміщаються в цю таблицю (не створюється окрема таблиця за відпускними та лікарняними);
  • По одному працівникові можна сформувати кілька рядків в таблиці в разі відхилення категорій застрахованих осіб (окремо дані по зарплаті і лікарняним), відмінності періоду розрахунку (відпускні майбутніх періодів, відпускні поточного періоду додаються до доходу поточного місяця);
  • Поле Тип заповнюється тільки в разі, якщо в звіті показані розрахунки за кілька місяців (ЦПХ), якщо проведені донарахування або доутримання внесків за попередні періоди, без донарахувань сум за минулі періоди або якщо змінилася ставка;
  • Всі перерахунки за попередні періоди із зарплати (оклад, надбавки, індексація, премії та ін.) додаються до доходу поточного періоду;
  • Допускаються від’ємні суми.

Для перегляду інших видів реєстрів використовується пункт меню Вид/Види реєстрів:

  • Таблиця 5 – Трудові відносини застрахованих осіб – дані про прийнятих, звільнених, тих, які змінили прізвище протягом звітного періоду.
  • Таблиця 7 – Наявність підстави для обліку спеціального стажу.
  • Реєстри 4 -… – для контролю даних звіту з розрахунковими листами.