Як ввести відпустку

Розглядаємо випадок, коли модуль “Кадри” не використовується

Для введення відпустки рекомендуємо використовувати модуль “Універсальний документ”

 

Універсальний документ

Перед створенням нового документу необхідно вибрати

 • Період – поточний або майбутній. У випадку створення документу у майбутньому періоді закривати коли період стане поточним
 • Журнал– якщо використовуються журнали. У випадку, якщо журнали не використовуються – Документи без журналу

 

Створення нового документу – меню Реєстр- Створити

 • Номер – заповнюється автоматично
 • Найменування – вводимо довільний текст
 • Тип документу – стандартний
 • Шаблон параметрів  – ПУСТЕ ПОЛЕ
 • ПідрозділПУСТЕ ПОЛЕ
 • Вид оплати – Не обов’язкове. Можна заповнювати у випадку, якщо у документ буде вводитися ОДИН вид оплати
 • Розрахунковий період – ПУСТЕ ПОЛЕ

 

Відкрити документ. (Встановити курсор  на документ і нажати Enter)

Рекомендуємо вибрати вид подання Комбінований  (меню Вид-Комбінований). У цьому виді екран розділений на дві частини. У лівій частині екрана представлений реєстр працівників. У правій частині екрана відображається більш повна інформація по запису.

 • Таб. номер – ввести таб. № працівника, або по клавіші F3 вибрати працівника із списку
 • Вид оплати:
  • Вибрати по F3.
  • Заповниться автоматично, якщо при створенні документу Ви заповнили поле Вид оплати.
 • Дані для розрахунку. Звертаємо увагу, що екранна форма вводу  буде змінюватися по мірі заповнення полів
  • Дата початку
  • Дата закінчення
 • Дні – заповнюється автоматично
 • За період – не обов’язково. Вводяться дати початку і закінчення періоду, за який надається відпустка
 • Підстава  – не обов’язково. Вводяться № і дата наказу згідно якого надається відпустка
 • Період збору заробітку – заповнюється автоматично
 • Суми за період – заповнюється автоматично
 • Рахунок – заповнюється автоматично
 • Замовлення (якщо використовується) – заповнюється автоматично
 • Підрозділ – заповнюється автоматично

Відпустки

Для перевірки розрахунку встановити курсор на працівника, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати пункт Роз’яснення розрахунку Ctrl+F1
В один документ Ви можете ввести кілька працівників.
Після перевірки правильності розрахунку документ бажано передати в розрахунковий лист. Для цього:

 • Вийти із документу (якщо документ відкритий)
 • Встановити курсор на документ
 • Меню Реєстр – Закрити документ Alt+F5

Звертаємо Вашу увагу на черговість закриття документів.  Документи мають передаватися в розрахункові листки в тій черговості, як наступили реальні події.

Наприклад… Якщо працівник пішов у відпустку і під час відпустки захворів то спочатку має закритися документ відпустка а потім лікарняний. Це важливо для правильності розрахунку зарплати!