Облік основних засобів (бюджет)

  • НАКАЗ МФУ 13.09.2016 № 818 Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання

Облік основних засобів(госп розрахунок)

  • НАКАЗ N 507 від 19.08.1997 Щодо затвердження Державного класифікатора України “Класифікація основних фондів”
  • ПОСТАНОВА КМУ N 1075 від 06.09.1996 Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)
  • НАКАЗ МФУ N 92 від 27.04.2000 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби
  • НАКАЗ МФУ №561 від 30.09.2003 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Логістика

  • НАКАЗ МФУ № 879 ВІД 02.09.2014   Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань
  • НАКАЗ МФУ № 572 ВІД 17.06.2015  Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації
  • НАКАЗ ДКУ № 130 від 18.12.2000 Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання
  • НАКАЗ МФУ № 11 від 23.01.2015 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору

Облік заробітної плати (освіта)

Облік заробітної плати (охорона здоров'я)

  • Наказ від 05.10.2005 № 308/519 Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення