06. Експорт дод. угод, актів та накладних, специфікацій.

IS-Pro версії не нижче 7.11.026

Додаткові угоди,  специфікації,  акти та накладні  експортуються у csv-файли для вигрузки на портал E-DATA
за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» підсистеми Ведення договорів  у модулях  Картотека обліку договорів  або Звіти.

Експорт додаткових угод

При запуску звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» вибираємо параметри, необхідні для експорту додаткових угод:

  • Період  –  період, за який потрібно зробити експорт
  • Виводити зовнішній номер договору – позначається, якщо при вигрузці договорів на портал E-DATA використовувався саме зовнішній номер.
  • Додаткова угода (Угоди)  – вигрузка угод, які внесені в систему згідно іструкції про Додаткові угоди з нашої Бази знань.
  • Каталог для збереження файлу – обирається користувачем


Перевірити правильність та повноту внесення даних допоможе звіт, що з’явиться у Вас на екрані

 

Експорт актів/накладних

Акти і накладні формуються у модулях Облік закупок або Облік збуту підсистеми Логістика.  Для можливості їх експорту у csv-файли (на портал E-DATA),  при створенні актів/накладних обов’язково у полі Підстава потрібно обирати Договір, а у полі вибирати номер договору,  згідно якого й виник даний акт чи накладна.  Звичайно, що договір має бути спочатку створено в ІС ПРО і мати статус Затверджений


Подальша їх вигрузка відбувається за тією ж схемою, що описана вище для експорту додаткових угод:

  • вказуємо період
  • визначаємося, чи використовувся зовнішній номер договору при визрузці на Є-дату
  • обираємо опцію Акти/Накладні
  • обираємо Виводити зовнішній номер акта/накладної, якщо потрібно вигрузити саме зовнішні номери
  • вказуємо Каталог для збереження файлу.

При цьому на екран виведеться зведений  звіт про вигрузку.  Проте формується окремо файл по актах,  окремо по накладних.

Експорт специфікацій

Вигрузку специфікацій робимо аналогічно до усіх інших вигрузок, обираючи  відповідніх параметри формування звіту R302_007 «Експорт для Є-дата».   По кожній специфікації формується окремий файл.

Для загрузка специфікацій безпосередньо на порталі E-DATA потрібно зайти у кожен договір, акт чи накладну у режимі коригування та імпортувати відповідний файл специфікацій.