Вебінар: Звіт ЄСВ. ІС-ПРО. Що і як робити…

 • Версія ІС-ПРО 7.11.029
 Необхідна умова для формування звіту ЄСВ згідно наказу 511 - оновлення ІС-ПРО до версії 7.11.029
 • Довідник посад
Необхідно відкоригувати кожну діючу посаду довідника по клавіші F4. Довідник посад зв’язано з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010». В полях Клас посади, Підклас посади, Професійна назва роботи обрати по клавіші F3 відповідні значення. При цьому поля Код за класифікатром, Код ЗКППТР заповнюються автоматично. Заповнення проводити за вказаним порядком. Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку потрібної посади проводиться по першим символам поля Підклас посади.
 • Довідник професій (при необхідності)
Необхідно відкоригувати кожну діючу професію з довідника по клавіші F4. Довідник посад зв’язано з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010» аналогічно довіднику посад. Для багатьох професійних назв роботи коди за класифікатором однакові, можуть відрізнятися лише коди ЗКППТР. Але коди ЗКППТР в свою чергу не задані для багатьох професійних назв роботи. Деякі професійні назви робот присутні в різних розділах з однаковими назвами. Тому при виборі із довідника потрібно уважно вибирати сферу діяльності підприємства. Є такі посади, яких у довіднику взагалі не має. В цьому випадку потрібно вибирати споріднену назву з потрібної сфери діяльності. Якщо потрібно точно визначити чи присутня потрібна посада у довіднику «Класифікатор професій ДК 003:2010», можна переглянути « АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХНАЗВ РОБІТ» в якому усі назви робіт розташовані в алфавітному порядку.
 • Підстави звільнення
 • Надання доступу до розділів особового рахунку
  • Військовий облік
  • Договори ЦПХ
 • Звільнення працівника (для підприємств, які не використовують підсистему Облік кадрів)
 • Військові звання
На закладці особового рахунку в пункті Військовий облік в полі Військове звання для ЄСВ необхідно заповнити дані. Якщо це поле не заповнено, то відповідне поле у таблиці 5 буде порожнім. УВАГА! Поле «Військове звання» заповнюється в таблиці 5 звіту по ЄСВ тільки для військових.
 • Переміщення працівника.
Для відображення документу-підстави в реєстрі по працівникам для таблиці №5 звіту ЕСВ потрібна наявність номеру наказу на прийняття , звільнення, перехід на нову посаду.
 • Відпустка по догляду до 3-х та 6-ти років
Для відображення дат початку та закінчення відпусток по догляду до 3-х та 6-ти років, дату та номер наказу потрібно вносити в записи цих відпусток у пункті Постійні нарахування особового рахунку працівників
 • Угода ЦПХ
Для працівників з обліковим складом "угода ЦПХ" номери договору на прийом та звільнення вибираються у звіт з пункту ЦПХ особового рахунку.
 • Лікарняні по пологам
Для правильного відображення дат початку та закінчення лікарняних по вагітності і пологам, потрібно дані вносити в універсальний документ при внесенні лікарняних.
 • Модуль «Єдиний соціальний внесок»
В системну таблицю відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування додано коди застрахованих осіб:
В таблицю 1 додано показник 3.2.1 який заповнюється розрахунковою величиною 22% бази нарахувань інвалідів.
В таблицю 5 додано поля:Професійна назва роботи, Код ЗКППТР, Код класифікатору професій, Посада, Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно - правових відносин, переведення на іншу посаду, Військове звання.
Поля 12-14 заповнюються у таблиці 5 тільки для категорій осіб 1 та 2.
В таблицю 6 додано тип нарахувань 14, який формується у разі появи донарахувань у фонд ЄСВ до мінімальної зарплати за минулі місяці при звільненні працівника при нарахуванні від’ємних сум компенсації відпустки, або відпускних.
В таблицю 6 додано відображення лікарняних без оплати у графі Відпустка без збереження.<
Змінено формати експорту. Нова форма експорту J3000412(з 08.2018).

ВЕБІНАР ВІДБУДЕТЬСЯ 05.09.2018 о 15:00  

ЗАПИС ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ!!