Зміна реквізитів рахунків

До основної сторінки бази знань…

На сайті державної казначейської служби України опубліковано лист “Змінюються реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів”

В зв’язку із цим можуть виникнути наступні питання:

 1. Як добавити новий банк (МФО казначейства)
 2. Як добавити новий код доходів
 3. Як добавити нові рахунки у контрагента…
 4. Як налаштувати ІС-ПРО для роботи із новими рахунками в казначействі

Як добавити новий банк (МФО казначейства)

 • Уточніть в своєму казначействі назву нового банку (казначейства)!!
 • Меню “Загальні довідники” – “Довідник банків”

 •  Меню “Реєстр” – “Створити”
 • Ввести :
  • Код банку
  • Коротку назву (УТОЧНИТИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ)
  • Повну назву (УТОЧНИТИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ)
  • Зберегти (F2)

 • Вийти із довідника

Як добавити новий код доходів

 • Уточнити які коди доходів необхідно добавити!
 • Меню “Загальні довідники” – “Джерела фінансування”

 • Меню “Реєстр” – “Створити” – “Запис поточного рівня”
 • Відкриється вікно “Створення запису”
 • В полі “Класифікатор” із довідника вибрати запис із відповідним кодом доходу.  Поля “Код” і “Найменування” заповняться автоматично. При необхідності найменування можна змінити
 • У випадку, якщо відповідний код у довіднику відсутній:
  • поле “Класифікатор” залишаємо пустим
  • Заповнити поле “Код”
  • Ввести “Найменування”
 • Заповнити дату початку терміну дії (НЕ обов’язково)
 • Вибрати тип запису  (НЕ обов’язково)
 • Ок

Як добавити нові рахунки…

Нові рахунки добавляються в карточці контрагента на закладці “Рахунки”  Звертаємо вашу увагу, що при цьому старі рахунки НЕ ВИДАЛЯЮТЬСЯ!!!

 

До основної сторінки бази знань…

 

 

 

,