Видача коштів під звіт / банк

До основної сторінки бази знань…

Видачі коштів під звіт в системі ІС-ПРО можна розбити на наступні етапи:

 1. Формування відомості на видачу коштів
 2. Формування документу оплати – Платіжне доручення
 3. Реєстрація документу оплати  у виписці банку

Формування відомості на видачу коштів

Облік грошових коштів – Розрахунки з підзвітними особами – Відомість видачі під звіт

 • Меню Реєстр –  Створити- Видача через банк

При виборі пункту Видача через касу вводяться реквізити відомості:

 • Номер – номер відомості
 • Дата – дата формування (цією ж датою формується платіжне доручення)
 • Найменування – Найменування відомості (довільне)
 • Валюта – валюта у якій видаються кошти по відомості
 • Контрагент  – банк, на який буде формуватися платіжне доручення
 • Розрахунковий рахунок – Р/Р для платіжного доручення
 • Призначення платежу –  для формування платіжного доручення
 • Рахунок платника – Р/Р з якого будуть перераховуватися кошти. Вибирається із карточки підприємства

Всі поля за виключенням Найменування обов’язкові для заповнення…

 • Нажимаємо Ок. В реєстрі відомостей появиться новий запис.
 • Відкриваємо відомість. (Встановити курсор на відомість –Enter)
 • Для спрощення вводу бажано виконати налаштування відомості. Меню Сервіс –  Налаштування
  • Рахунок за замовчуванням зазначається рахунок, який внесеться в записи по співробітниках автоматично.
  • При встановленому параметрі Автоматично заповнювати аналітику із поля «Співробітник» поле Кореспонд. Рахунок та поле Код аналітичного обліку заповнюються автоматично.
  • При необхідності заносити одного працівника в відомість більш ніж один раз необхідно встановити параметр Не контролювати повторення співробітників.

 • Створюємо новий запис (добавляємо у відомість працівника) – Меню: Реєстр Створити (Ins)
 • Заповняємо поля
  • Робітник – вибирається із списку працівників
  • Підрозділ – заповнюється автоматично при виборі працівника
  • Посада– заповнюється автоматично при виборі працівника
  • Відрядження – у випадку, якщо використовується модуль “Облік кадрів” вибирається наказ із реєстру наказів
  • До виплати – вводиться сума
  • Виплачено – вводиться сума. Залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично. Можна заповнити автоматично по всім працівникам (меню Реєстр – Виплатити)
  • Коресп. рахунок  – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично
  • Код ан. обліку – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично під час вибору рахунку
  • Шифр ПЗ – не заповнюється
  • Особовий рахунок – заповнюється автоматично у випадку, якщо у працівника в банку є відкритий рахунок і він внесений модулі “Облік заробітної плати”

Таким чином добавляємо необхідну кількість працівників у відомість..

Відомість:

 • Друкуємо-  Реєстр – Друк
 • Перевіряємо
 • Зберігаємо –  Правка – Зберегти (F2)
 • Виходимо – Реєстр – Вийти (Esc)

Формування відомості завершено

Формування документу оплати:

 • Встановити курсор на відомість
 • Меню Реєстр – Сформувати виплату по відомості (Alt+F3)  – створюється платіжне доручення в модулі Платіжні документи.
  • При формування платіжного доручення програма запропонує вибрати журнал в якому буде створено платіжне доручення
  • По завершенню створення платіжного доручення появиться відповідне  повідомлення..
 • При формуванні реєстру фінансових зобов’язань необхідно створене платіжне доручення прив’язати до фінансового зобов’язання!

Виходимо із модуля (Меню Реєстр – Вихід (Esc))

Реєстрація документу оплати

 • Облік грошових коштів – Розрахункові і валютні рахунки –  Виписки банку
 • Вибрати рахунок по якому вводиться виписка
 • Створити запис
 • Відкрити робочий день
 • Меню Реєстр – Створити  -Видача в підзвіт – створиться документ
 • В полі Документ вибрати тип документу – платіжне доручення

 • В полі вибрати платіжне доручення створене на підставі відомості
 • Сформувати проводки (Меню Операція – Проводки (Alt+E)
 • Передати проводки в головну книгу

До основної сторінки бази знань…

,