Імпорт запасів. Опис файлу імпорту…

Перед виконанням імпорту:

 • Налаштувати об’єкти обліку
 • Створити необхідні групи номенклатури
 • Налаштувати атрибути, облікову політику для всіх груп номенклатури
 • Створити ВСІ необхідні місця збереження

Виконання імпорту вхідних залишків відбувається в такій послідовності:

 • Імпорт довідника одиниць виміру. В результаті аналізу буває оптимальніше довідник одиниць виміру заповнити/відкоригувати вручну
 • Імпорт груп номенклатури.
  • Якщо виконується імпорт груп – перед виконанням наступних кроків виконується налаштування облікової політики для груп номенклатури..
 • Імпорт довідника номенклатури.
 • Імпорт вступних залишків запасів

Для імпорту можна використати формати

 • DBF (Dbase)
 • SDF
 • DLM
 • CSV
 • XLS

Кодування: Кирилиця WIN 1251, DOS 866
Нижче буде описано бажану структуру DBF файлів для імпорту. Виходячи із структури DBF бажано відповідно формувати файли інших форматів..
Імена полів в описах приведені для зручності… Можуть бути довільними..
Опис структур наданий в наступному форматі: Поле, Тип, Довжина(знаків після коми) – Опис

 • Довідник одиниць виміру:
  • Kod_ov, CHAR, 10 – Код одиниці виміру
  • Nm_ov, CHAR, 25 – Найменування одиниці виміру
 • Довідник груп ТМЦ
  • kod_gr, CHAR, 30 – Код групи
  • nm_gr, CHAR, 50 – Назва групи
  • kod_par_gr, CHAR, 30 – Код батьківської групи
  • urov, NUM(0), 3 – № рівня (починаючи із 1)
 • Довідник номенклатури
  • Artik, CHAR, 30 – Артикул
  • kod_gr, CHAR, 30 – Код групи (із довідника “Коди груп”)
  • Kod_kat, NUM, 1(0) – Код категорії (0-вир. запаси, 1-готова продукція, 2-напівфабрикат, 3-Товар, 4-Тара) Якщо не вказано – 0
  • sch_nm, CHAR, 50 – Коротка назва
  • full_nm, CHAR, 250 – Повна назва
  • type, NUM, 1(0) – Тип(0-ТМЦ, 1-Послуга)
  • edizm, CHAR, 10 – Код одиниці виміру (Із довідника “Одиниці виміру”)
 • Картотека вступних залишків
  • Artik, CHAR, 30 – Артикул
  • kod_gr, CHAR, 30 – Код групи (із довідника “Коди груп”)
  • Kol, NUM, 16(6) – Кількість в основній одиниці виміру
  • kod_SKL, CHAR, 20 – Код місця збереження (Відповідно довідника місць збереження в ІС-ПРО)
  • vartist, NUM, 16(6) – Вартість.. Ціна за одиницю = вартість/ кількість визначається програмно в момент імпорту
  • atrib1, CHAR, 50 – Значення атрибуту 1 ( Код джерела фінансування)
  • atrib2, CHAR, 50 – Значення атрибуту 2 ( Код КПК)
  • atrib3, CHAR, 50 – Значення атрибуту 3 ( Код КЕКВ)
  • atrib4, CHAR, 50 – Значення атрибуту 4 (при необхідності)
  • atrib5, CHAR, 50 – Значення атрибуту 5 (при необхідності)
  • atrib6, CHAR, 50 – Значення атрибуту 6 (при необхідності)
  • atrib7, CHAR, 50 – Значення атрибуту 7 (при необхідності)
  • atrib8, CHAR, 50 – Значення атрибуту 8 (при необхідності)

Вказані структури файлів Є РЕКОМЕНДОВАНИМИ і розраховані на стандартну конфігурацію від “СТ центр”. Якщо є необхідність імпорту додаткової інформації – робиться обстеження і вносяться зміни до структури відповідно до результатів обстеження…