Єдина тарифна сітка

Меню Облік праці і заробітної плати – Параметри – Налаштування

 


Модуль Єдина тарифна сітка призначений для введення інформації про тарифні розряди працівників та схеми окладів залежно від їх кваліфікації та  посад працівників.

Вікно Єдина тарифна сітка розділене на дві частини:

  • У лівій частині знаходиться список сформованих єдиних тарифних сіток.
  • В правій частині відображається інформація про поточну єдину тарифну сітку.

Створення нової тарифної – меню Реєстр/Створити. З’являється вікно Створення розрахункової величини, в якому заповнюються поля:

Після створення нової тарифної сітки, у правій частині вікна на закладці Тарифні розряди заповнюються поля Тарифний розряд і Коефіцієнт тарифної сітки.

При вводі коефіцієнта автоматично розраховуються Схемний оклад, як добуток коефіцієнта тарифної сітки певного розряду та розрахункової величини.

 Величину схемного окладу можна ввести вручну, не заповнюючи коефіцієнт…

На закладці Схема окладів вводяться Тарифні розряди по посадах для закладів освіти.

Створення запису –  меню Реєстр/Створити.  З’являється вікно Тарифні розряди по посадах

  • Посада по клавіші F3 у полі вибирається посада із довідника посад.
  • Норма годин – Вказується норма тижневого педагогічного навантаження для посади.
  • В табличній частині вибираємо Кваліфікаційну категорію, напроти якої в полі Тарифний розряд вказуємо розряд, після чого автоматично підтягується Схемний оклад

Приклад / ОСВІТА

У довіднику тарифних ставок для кожної посади формується окрема шкала тарифних ставок. В результаті на закладці Схема окладів отримуємо шкалу тарифних ставок з урахуванням розрядів для посад.

Створена єдина тарифна сітка має статус Проект. Для використання в подальшій роботі міняємо статус на Діючий