Як внести зміни в ЄТС (освіта)

В даній інструкції розглядається питання – як внести зміни в існуючу тирафну сітку…

Зміни вносяться в модулі Єдина тарифна сітка.

Модуль Єдина тарифна сітка призначений для введення інформації про тарифні розряди працівників та схеми окладів залежно від їх кваліфікації та з урахуванням професій та посад працівників і підрозділів, в яких вони числяться.  У довіднику тарифних ставок для кожної професії формується окрема шкала тарифних ставок.
Модуль розділений на дві частини. У лівій частині знаходиться список сформованих єдина тарифна сітка, а в правій частині відображається інформація про поточну єдину тарифну сітку.
Для створення нової тарифної сітки курсор встановлюється в ліву частину довідника на закладку Тарифні розряди. Згідно з позицією меню Реєстр/Створити з’являється вікно Створення розрахункової величини, в якому заповнюються поля:

  • Дата
  • Розрахункова величина
  • Мінімальний оклад.

У правій частині вікна на закладці Тарифні розряди заповнюються поля Тарифний розряд і Коефіцієнт тарифної сітки. На підставі введеної інформації про тарифні розряди і коефіцієнт автоматично розраховуються Схемний оклад, як добуток коефіцієнта тарифної сітки певного розряду та розрахункової величини.
Далі на закладці Схема окладів згідно з позицією меню Реєстр/Створити з’являється вікно Тарифні розряди по посадах. По клавіші F3 у полі Посада відкривається вікно Довідник посад, в якому вибирається посада. Пропонований перелік посад містить дані, введені в довіднику посад підсистеми Загальні довідники. В полі Норма годин –вказується тижнева норма педагогічного навантаження для відповідної посади…

В табличній частині вибираємо Кваліфікаційну категорію, напроти якої в полі Тарифний розряд вказуємо розряд, після чого автоматично підтягується Схемний оклад. Потім в правій частині вікна вводиться шкала тарифних ставок з урахуванням розрядів робітників даної професії.
Створена єдина тарифна сітка має статус Проект.