Як провести інвентаризацію каси…

Для друку документів інвентаризація в системі ІС-ПРО мають бути створені комісії.

Модуль Касова книга. Меню Звіт  – Формування звіту

В групі звітів 386 Стан рахунку вибираємо необхідний звіт FR Акт про результати iнвентаризацiї наявних коштiв для касових операцiй

При формуванні звітів вказуємо параметри звіту….

Виконуємо друк звіту..