Загальні довідники

Норми тривалості часу на 2020 рік

Підстава: ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 29.07.2019 № 1133/0/206-19 “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік” Як налаштувати графік роботи в системі ІС-ПРО: Загальні довідники – Календар – Закладка свята Згідно листа відповідно до статті 73 КЗпП, у 2019 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні: 1 […]

Оприходування ТМЦ із ПДВ

Що потрібно зробити щоб при оприбуткуванні ТМЦ  податок з доходу включався в складську ціну… Меню Загальні довідники – Види податків Встановити курсор на Податок на додану вартість Активувати опцію Включено в складську ціну При такому налаштуванні ПДВ в приходному документі виділяється. Це необхідно для коректного експорту специфікації в E-DATA. При цьому ПДВ буде включатися в […]

Дві і більше карток з одним кодом ЄДРПОУ

Реквізит ЄДРПОУ є унікальними в межах реєстру партнерів – самостійних юридичних осіб. В зв’язку з цим при спробі створити картку підприємства з кодом ЄДРПОУ, який вже в системі видається помилка.. Якщо є необхідність створити подібного контрагента то в полі Головне підприємство  необхідно вибрати карточку з тим же кодом ЄДРПОУ, яка була раніше створена… Таким чином […]

Довідник банків

Меню Загальні довідники - Довідник банків Довідник банків в системі поставляється заповнений. При необхідності його змінюють. Додавання картки банку проводиться за пунктом меню Реєстр-Створити або по клавіші Ins. Вводиться наступна інформація про банк: Код банку. Найменування Коротке Повне найменування В розрізі СТО (структурних одиниць) - для централізованого обліку. Поштові та телекомунікаційні реквізити банку. Якщо в [...]

Довідник посад

Меню: Загальні довідники – Довідник посад Довідник призначений для внесення найменувань посад, які використовуються на підприємстві, і інформації про них. Довідник має вигляд стандартного реєстру. Створення нового запису в Довіднику посад проводиться по клавіші Ins. Заповнюються наступні поля: Код – унікальний в межах довідника; Код за класифікатором – не обов’язкове; Найменування – довільна назва посади. […]

Структура організації

Довідник Структурні підрозділи призначений для введення списку підрозділів і введення інформації про підрозділи. Заповнення довідника може проводиться в самому довіднику (якщо не експлуатується підсистема Облік кадрів) і в штатному розкладі. При формуванні довідника в штатному розкладі в самому довіднику вносити зміни не можна. Система IS-pro підтримує ієрархічну структуру довідника підрозділів. В якості підрозділів виступають будь-які […]

Джерела фінансування

Меню Загальні довідники – Джерела фінансування Даний модуль використовується на підприємствах, діяльність яких фінансується з безлічі різних джерел фінансування (ДФ). Також в цей довідник добавляються коди доходів, які використовуються при перерахування коштів до бюджету… В стартовій конфігурації IS-Pro від компанії “СТ центр” вже налаштовані самі популярні джерела фінансування! Створення нового  джерела фінансування: Меню Реєстр – […]

Довідник номенклатури

Меню: Загальні довідники - Номенклатура і ціни - Довідник номенклатури Система IS-pro підтримує два види номенклатури: Матеріальні запаси. Роботи, послуги. Довідник номенклатури має ієрархічну структуру.  На верхньому рівні розташовуються групи (підгрупи), а на нижньому - артикули. Поповнення номенклатури проводитися оперативно, при зверненні до довідника в процесі роботи з документами. При встановлення системи ІС-ПРО компанією "СТ [...]

Відкриття нового рахунку.

При відкритті нового рахунку в казначействі необхідно зробити наступні кроки: Створити новий рахунок в картці підприємства Створити новий детальний субрахунок в Плані рахунків Налаштувати об’єкту обліку  (Облік грошових коштів – Налаштування) Надати доступи працівникам до об’єкту обліку (Облік грошових коштів – Керування доступом)   До основної сторінки бази знань…

Довідник валют

Довідник Види валют викликається з підсистеми Загальні довідники. Довідник містить дві закладки: Види валют і Типи курсів. Довідник поставляється частково заповненим. Як правило, введені наступні види валюти – Українська гривня, Долар США. При необхідності довідник доповнюється валютами, використовуваними на підприємстві. На закладці Види валют поповнення частково заповненого довідника здійснюється по клавіші Ins, при цьому вказується: […]

Довідник адрес

Довідник Види адрес викликається з підсистеми Загальні довідники. Цей довідник використовується: при заповненні адрес в різних модулях системи; при розрахунку поштового збору в модулі "Облік заробітної плати" Довідник має ієрархічну структуру. Створення записів в довіднику проводиться по клавіші Ins Коригування проводиться по клавіші F4 Додається країна, потім курсор встановлюється на потрібну країну і вибором одного [...]

Довідник контрагентів

Довідник Картотека контрагентів призначений для роботи зі списком партнерів підприємства. Партнерами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Вводиться інформація про нових партнерів - назви, адреса, банківські реквізити, списки контактних осіб тощо. Довідник представлений у вигляді ієрархічного (з виділенням груп і підгруп) або стандартного списку. Перемикання видів виконується по команді меню Вид/Стандартний або Ієрархічний [...]

Коди бюджетної класифікації

Нормативна база – Наказ МФУ від 20 вересня 2017 року № 793 Для розуміння правил створення нового запису в довіднику рекомендую ознайомитися  із структурою коду.. Структура коду:  XX  X  XXX  X XX x xxx x   Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) xx X xxx x    Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної […]

Картка підприємства

Меню: Загальні-довідники – Картка підприємства Картка підприємства містить інформацію про організацію. Інформація з даного модуля використовується системою при формуванні документів, звітів та ін. Інформація про підприємство представлена на закладках Підприємство, Адреси, Керівництво, Рахунки та Параметри.      

План рахунків

Меню: Загальні довідники – План рахунків Модуль План рахунків призначений для ведення в системі декількох планів рахунків. Для кожного виду обліку створюється окремий план рахунків. За допомогою плану рахунків здійснюється облік для бухгалтерських, податкових цілей, облік за міжнародними стандартами тощо. У даному модулі проводиться налаштування довільної кількості планів рахунків, що у системі називаються бухгалтерськими книгами. […]