Облік договорів

Експорт дод. угод, актів та накладних, специфікацій.

IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Додаткові угоди,  специфікації,  акти та накладні  експортуються у csv-файли для вигрузки на портал E-DATA за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» підсистеми Ведення договорів  у модулях  Картотека обліку договорів  або Звіти. Експорт додаткових угод При запуску звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» вибираємо параметри, необхідні для експорту додаткових угод: Період  –  період, за який потрібно […]

Додаткова угода (E-DATA)

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Розглядаємо створення додаткової угоди через коригування основного договору. Модуль: Ведення договорів – Картотека обліку договорів. У Реєстрі договорів оберіть договір, до якого створюється додаткова угода. Статус основного договору ЗАТВЕРДЖЕНИЙ. Перед створенням додаткової угоди переконайтеся,  що дані по основному договору експортовано на портал E-DATA. Зайдіть у картку догову, не змінюючи […]

Картка договору

Інструкція користувача по веденню договорів, у т.ч. по заповненню картки договору, знаходиться у файлі \Doc\docs\03ua.doc каталогу, де розміщено серверна частина ІС ПРО. У даній інструкції розглядається мінімум, необхідний для створення Картки договору, згідно налаштувань блоку “Ведення договорів” у наших клієнтів в контексті експорту даних на портал E-DATA. Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 […]

Експорт договорів для E-Data

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Вигрузка для E-DATA  відбувається за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата». Звіт реалізований в підсистемі «Ведення договорів». Запускається з модуля «Картотека обліку договорів» і модуля «Звіти». Для експорту на Є-дату у “Картці договору” основна інформація заповнюється на закладці “Договір”. Для експорту статус Договору має бути “Затверджений”.  Потрібно […]

Експорт в E-DATA (підготовка)

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Експорт csv-файлів для загрузки даних по договорах та актах і накладних на портал E-DATA відбувається в підсистемі Ведення договорів. Для експорту використовується звіт R302_007 «Експорт для Є-дата» Запускається з модуля «Картотека обліку договорів» і модуля «Звіти». За допомогою даного звіту можна вивантажити Договори, Специфікацію договорів (за кожним […]

Реєстр договорів

Модуль Картотека обліку договорів являє собою простий реєстр, що налаштовується, в якому представлені договори, згруповані по видах діяльності. Необхідний вид діяльності вибирається в полі Вид діяльності. При розділенні договорів по журналах обліку вид журналу обирається в полі Журнал договорів. Меню Реєстр  Відкрити  (Enter) – Відкривається договір на який встановлено курсор. Створити   Ins – Створюється […]

Облік договорів – можливості

Підсистема призначена для обліку договорів і контрактів і охоплює різні види договірної діяльності, які згруповані по розділах: Оренда; Виставкова діяльність Купівля – продаж; Товарообмін; Консигнація; Підряд; Реалізація ОЗ; Інші. Для кожного з типів договорів підсистема забезпечує: Шаблони друку договірних документів; Мультивалютний облік; Складання повної специфікації і розрахунок кошторису; Ведення календарного плану виконання; Розрахунок поточної дебіторської/кредиторської […]