Облік запасів

Нове місце збереження

Нове місце збереження Список місць зберігання визначається в системі довільно. Тип місця зберігання визначає набір допустимих операцій і документів обліку руху запасів. Підтримуються наступні типи місць зберігання (переробки): склад; склад магазина; секція магазина; митний склад; експедиція. Декілька місць зберігання можуть бути об’єднані в групу довільним чином.

Розрахунок собівартості.

Рекомендації дійсні при використанні Метод ідентифікованої собівартості (найбільш популярний в бюджетних організаціях) Налаштування запасів - Параметри Опція "Оперативний облік цін вибуття запасів" - ВКЛЮЧЕНА Опція "Щомісячний розрахунок собівартості" - ВКЛЮЧЕНА (рекомендовано....) Відомість собівартості - аналог пункту "Закриття періоду" Умови створення: Всі документи за звітний період введені, перевірені, зроблені проводки Документи за наступні періоди ВІДСУТНІ... Для [...]

Розрахунок собівартості (вебінар 12.07.2019)

Корисна інформація для попереднього ознайомлення: НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси” Оцінка вибуття запасів: який метод застосовувати (Стаття із сайту https://i.factor.ua/) Облік запасів: основні новації 2017 року (ч. 2)  (Стаття із сайту https://i.factor.ua/) Інструкція користувача (Облік запасів)  (сайт розробника https://ispro.ua/uk) План вебінару: Розглядається Метод ідентифікованої собівартості (найбільш популярний в бюджетних організаціях) […]

Облік запасів. Введення вступних залишків.

План : Нормативна база. Стандарт 123 “Запаси” МЕТОД. РЕКОМЕНД. з бух. обліку запасів суб’єктів держ. сектору Об’єкти обліку – що це? Місця збереження.. Як створити?.. Способи введення вступних залишків Імпорт із інших облікових систем Картотека запасів Приходний ордер Як перевірити правильність введення залишків запасів