База знань

Нове місце збереження

Нове місце збереження Список місць зберігання визначається в системі довільно. Тип місця зберігання визначає набір допустимих операцій і документів обліку руху запасів. Підтримуються наступні типи місць зберігання (переробки): склад; склад магазина; секція магазина; митний склад; експедиція. Декілька місць зберігання можуть бути об’єднані в групу довільним чином.

030 Оновлення серверних об’єктів

Оновлення серверних об'єктів Якщо при установці пакету оновлень IS-pro сталася помилка (можлива причина - серверні об'єкти були заблоковані сторонніми додатками) чи система, без видимих на те причин, видає помилки необхідно провести оновлення серверних об'єктів. Оновлення серверних об'єктів. Порядок виконання Війти в систему із правами адміністратора Пункт меню Адміністратор / Підприємства і доступ до даних Встановити [...]

023 Оновлення системи

Встановлення пакетів оновлення проводиться тільки для серверної частини системи ІС -Про. Оновлення робочих станцій проводиться автоматично при виконанні першого запуску робочої станції, після поновлення серверної частини. Оновлення виконується для всіх баз даних підприємств (схем для зберігання даних підприємств), які належать до однієї серверної частини (схеми для зберігання системних даних) системи. УВАГА! Перед встановленням пакетів оновлення [...]

Розрахунок собівартості.

Рекомендації дійсні при використанні Метод ідентифікованої собівартості (найбільш популярний в бюджетних організаціях) Налаштування запасів - Параметри Опція "Оперативний облік цін вибуття запасів" - ВКЛЮЧЕНА Опція "Щомісячний розрахунок собівартості" - ВКЛЮЧЕНА (рекомендовано....) Відомість собівартості - аналог пункту "Закриття періоду" Умови створення: Всі документи за звітний період введені, перевірені, зроблені проводки Документи за наступні періоди ВІДСУТНІ... Для [...]

Внутрішнє сумісництво.

Ситуація. Було здійснено імпорт архіву заробітної плати в систему ІС-ПРО із іншої облікової системи.. В організації є працівники які займають кілька посад. (внутрішній сумісники). Що потрібно зробити, щоб при обліку з/плати правильно враховувалося внутрішнє сумісництво. В даному відео розглядається: Які зміни необхідно внести в особовий рахунок внутрішнього сумісника Як зв'язати особові рахунки між собою... Останні [...]

Вступний баланс. Імпорт із картотеки ОЗ

Кожен хто починає автоматизацію обліку вносить вступні залишки... Добре якщо картотека велася в електронному вигляді (Excel, окрема програма.....) і є можливість імпорту. А якщо все велося в паперовому вигляді?.. Потрібно внести всю картетеку (ОЗ, ТМЦ...) внести в облікову систему і відповідно внести вступний баланс... І потім звірити і виправити. В цьому відео розглядаються можливості експорту [...]

Норми тривалості часу на 2020 рік

Підстава: ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 29.07.2019 № 1133/0/206-19 “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік” Як налаштувати графік роботи в системі ІС-ПРО: Загальні довідники – Календар – Закладка свята Згідно листа відповідно до статті 73 КЗпП, у 2019 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні: 1 […]

Розрахунок собівартості (вебінар 12.07.2019)

Корисна інформація для попереднього ознайомлення: НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси” Оцінка вибуття запасів: який метод застосовувати (Стаття із сайту https://i.factor.ua/) Облік запасів: основні новації 2017 року (ч. 2)  (Стаття із сайту https://i.factor.ua/) Інструкція користувача (Облік запасів)  (сайт розробника https://ispro.ua/uk) План вебінару: Розглядається Метод ідентифікованої собівартості (найбільш популярний в бюджетних організаціях) […]

Імпорт запасів (Файлу імпорту)

Перед виконанням імпорту: Налаштувати об’єкти обліку Створити необхідні групи номенклатури Налаштувати атрибути, облікову політику для всіх груп номенклатури Створити ВСІ необхідні місця збереження Виконання імпорту вхідних залишків відбувається в такій послідовності: Імпорт довідника одиниць виміру. В результаті аналізу буває оптимальніше довідник одиниць виміру заповнити/відкоригувати вручну Імпорт груп номенклатури. Якщо виконується імпорт груп – перед виконанням […]

Клієнт-банк (СДО) ОНОВИТИ ДО АКТУАЛЬНОЇ!!!!

Розглянемо як налаштувати ІС-ПРО для експорту/імпорту платіжних документів із СДО (казначейство) Завантажити архів із шаблоном для обміну із СДО (казначейство) Керування фінансовими розрахунками – Розрахункові і валютні рахунки – Клієнт банк Меню “Реєстр – Вибір конфігурації Ctrl+K” У вікні “Вибір протоколу” створити новий запис Заповнити поля Найменування – Довільно Протокол – Користувацький формат Адміністратор – […]

Імпорт шаблонів звітів

В системі ІС-ПРО при виборі меню Звіт, або Друк в любому модулі існує можливість імпортувати файли, які містять в собі шаблони звітів. Вікно “Налаштування меню звітів” можна викликати із любого модуля системи, де є можливість формувати звіти чи документи (кнопки F9, Alt+ F9, Ctrl+ F9). Вікно налаштування викликається по пункту меню: Реєстр – Налаштування меню […]

Як виправити інвентарний номер…

Так як режим зміни інвентарного номеру відноситься до критичних – ЗРОБИТИ РЕЗЕРВНУ КОПІЮ! Встановити курсор на карточку по якій будете коригувати Інв. № Натиснути комбінацію клавіш “Alt+S“.  Появиться повідомлення: Натиснути ОК Натиснути комбінацію клавіш “Alt+B“.  Появиться повідомлення: Ввести новий інвентарний № (номер карточки) Ввести пароль. Пароль залежить від дати і формується наступним чином: пароль = […]

Облік запасів. Введення вступних залишків.

План : Нормативна база. Стандарт 123 “Запаси” МЕТОД. РЕКОМЕНД. з бух. обліку запасів суб’єктів держ. сектору Об’єкти обліку – що це? Місця збереження.. Як створити?.. Способи введення вступних залишків Імпорт із інших облікових систем Картотека запасів Приходний ордер Як перевірити правильність введення залишків запасів

Вебінар: ЄСВ по новому. Довідник посад…

Термін подачі звітності. Згідно повідомлення прес-служби ДФС України звітність за новими формами, затвердженими наказом № 511, подаватиметься платниками єдиного внеску, починаючи з 1 вересня 2018 року, тобто за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року. Таблиця 5 – тепер тісно співпрацюємо із відділом кадрів… Довідник посад в системі ІС-ПРО – особливості заповнення Нормативна база: Наказ МФУ № […]

Лікарняний під час відпустки…

Розглянемо ситуацію… Працівник іде у відпустку із 02.05.2018 по 16.05.2018. Тобто 17.05.18 він має вийти на роботу… Находячись у відпустці із 04.05.18 по 12.05.2018.захворів і відповідно є лікарняний лист. Відповідно він має право продовжити відпустку, але на роботу необхідно вийти 17.05.2018. Систему ІС-ПРО  ми налаштовуємо так, що відпустка автоматично продовжиться, якщо є лікарняний під час […]

Стаж

Розглянемо як правильно ввести стажі в системі ІС-ПРО Особовий рахунок – закладка Стаж У пункті містяться дані про стаж співробітника за станом на дату, зазначену у полі Розмір стажу станом на…. Пункт стаж представлений у вигляді двох закладок: Поточні. Додаткові стажі Поточні стажі. На даній закладці ведеться облік таких видів стажу: Загальний, Безперервний, Страховий, В […]

Як провести інвентаризацію каси…

Для друку документів інвентаризація в системі ІС-ПРО мають бути створені комісії. Модуль Касова книга. Меню Звіт  – Формування звіту В групі звітів 386 Стан рахунку вибираємо необхідний звіт FR Акт про результати iнвентаризацiї наявних коштiв для касових операцiй При формуванні звітів вказуємо параметри звіту…. Виконуємо друк звіту..   До основної сторінки бази знань…  

Як створити комісію (фін облік)…

До основної сторінки бази знань… Меню: Керування фінансовими розрахунками – Облік грошових коштів – Налаштування Закладка: Довідники- Комісії Для створення комісії встановити курсор у вікно реєстру комісій і натиснути Ins Відкриється вікно вибору комісії.  Вибрати тип комісії : Робоча (для документів) Інвентаризаційна Можна створювати необмежену кількість комісій.. Після вибору типу комісії відкриється вікно Редагування комісії. […]

Як роздрукувати реєстр авансових звітів…

Меню:  Облік грошових коштів- Розрахунки з підзвітними особами – Авансові звіти Відкрити модуль Авансові звіти Меню Звіт -Формування звіту Вибрати звіт 1463 FR Реєстр авансових звiтiв (детальний) При запуску звіту вказуємо : Період Вибираємо журнал (якщо журнал  не вказати звіт буде по всім журналам ) Отримуємо звіт. В нашому прикладі замість П.І.Б заповнюється таб. номер…… […]

Відгул за роботу у вихідний день…

Згідно статті 107 Кодексу законів про працю України  та постанови Пленуму ВСУ № 13 від 24.12.1999 р.  робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням  іншого  дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі. Розглянемо випадок, коли робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку.. В системі ІС-ПРО мають бути налаштовані […]

Оприходування ТМЦ із ПДВ

Що потрібно зробити щоб при оприбуткуванні ТМЦ  податок з доходу включався в складську ціну… Меню Загальні довідники – Види податків Встановити курсор на Податок на додану вартість Активувати опцію Включено в складську ціну При такому налаштуванні ПДВ в приходному документі виділяється. Це необхідно для коректного експорту специфікації в E-DATA. При цьому ПДВ буде включатися в […]

Експорт дод. угод, актів та накладних, специфікацій.

IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Додаткові угоди,  специфікації,  акти та накладні  експортуються у csv-файли для вигрузки на портал E-DATA за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» підсистеми Ведення договорів  у модулях  Картотека обліку договорів  або Звіти. Експорт додаткових угод При запуску звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» вибираємо параметри, необхідні для експорту додаткових угод: Період  –  період, за який потрібно […]