Для зареєстрованих користувачів

Нове місце збереження

Нове місце збереження Список місць зберігання визначається в системі довільно. Тип місця зберігання визначає набір допустимих операцій і документів обліку руху запасів. Підтримуються наступні типи місць зберігання (переробки): склад; склад магазина; секція магазина; митний склад; експедиція. Декілька місць зберігання можуть бути об’єднані в групу довільним чином.

023 Оновлення системи

Встановлення пакетів оновлення проводиться тільки для серверної частини системи ІС -Про. Оновлення робочих станцій проводиться автоматично при виконанні першого запуску робочої станції, після поновлення серверної частини. Оновлення виконується для всіх баз даних підприємств (схем для зберігання даних підприємств), які належать до однієї серверної частини (схеми для зберігання системних даних) системи. УВАГА! Перед встановленням пакетів оновлення [...]

Внутрішнє сумісництво.

Ситуація. Було здійснено імпорт архіву заробітної плати в систему ІС-ПРО із іншої облікової системи.. В організації є працівники які займають кілька посад. (внутрішній сумісники). Що потрібно зробити, щоб при обліку з/плати правильно враховувалося внутрішнє сумісництво. В даному відео розглядається: Які зміни необхідно внести в особовий рахунок внутрішнього сумісника Як зв'язати особові рахунки між собою... Останні [...]

Вступний баланс. Імпорт із картотеки ОЗ

Кожен хто починає автоматизацію обліку вносить вступні залишки... Добре якщо картотека велася в електронному вигляді (Excel, окрема програма.....) і є можливість імпорту. А якщо все велося в паперовому вигляді?.. Потрібно внести всю картетеку (ОЗ, ТМЦ...) внести в облікову систему і відповідно внести вступний баланс... І потім звірити і виправити. В цьому відео розглядаються можливості експорту [...]

Імпорт запасів (Файлу імпорту)

Перед виконанням імпорту: Налаштувати об’єкти обліку Створити необхідні групи номенклатури Налаштувати атрибути, облікову політику для всіх груп номенклатури Створити ВСІ необхідні місця збереження Виконання імпорту вхідних залишків відбувається в такій послідовності: Імпорт довідника одиниць виміру. В результаті аналізу буває оптимальніше довідник одиниць виміру заповнити/відкоригувати вручну Імпорт груп номенклатури. Якщо виконується імпорт груп – перед виконанням […]

Клієнт-банк (СДО) ОНОВИТИ ДО АКТУАЛЬНОЇ!!!!

Розглянемо як налаштувати ІС-ПРО для експорту/імпорту платіжних документів із СДО (казначейство) Завантажити архів із шаблоном для обміну із СДО (казначейство) Керування фінансовими розрахунками – Розрахункові і валютні рахунки – Клієнт банк Меню “Реєстр – Вибір конфігурації Ctrl+K” У вікні “Вибір протоколу” створити новий запис Заповнити поля Найменування – Довільно Протокол – Користувацький формат Адміністратор – […]

Як виправити інвентарний номер…

Так як режим зміни інвентарного номеру відноситься до критичних – ЗРОБИТИ РЕЗЕРВНУ КОПІЮ! Встановити курсор на карточку по якій будете коригувати Інв. № Натиснути комбінацію клавіш “Alt+S“.  Появиться повідомлення: Натиснути ОК Натиснути комбінацію клавіш “Alt+B“.  Появиться повідомлення: Ввести новий інвентарний № (номер карточки) Ввести пароль. Пароль залежить від дати і формується наступним чином: пароль = […]

Лікарняний під час відпустки…

Розглянемо ситуацію… Працівник іде у відпустку із 02.05.2018 по 16.05.2018. Тобто 17.05.18 він має вийти на роботу… Находячись у відпустці із 04.05.18 по 12.05.2018.захворів і відповідно є лікарняний лист. Відповідно він має право продовжити відпустку, але на роботу необхідно вийти 17.05.2018. Систему ІС-ПРО  ми налаштовуємо так, що відпустка автоматично продовжиться, якщо є лікарняний під час […]

Як провести інвентаризацію каси…

Для друку документів інвентаризація в системі ІС-ПРО мають бути створені комісії. Модуль Касова книга. Меню Звіт  – Формування звіту В групі звітів 386 Стан рахунку вибираємо необхідний звіт FR Акт про результати iнвентаризацiї наявних коштiв для касових операцiй При формуванні звітів вказуємо параметри звіту…. Виконуємо друк звіту..   До основної сторінки бази знань…  

Відгул за роботу у вихідний день…

Згідно статті 107 Кодексу законів про працю України  та постанови Пленуму ВСУ № 13 від 24.12.1999 р.  робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням  іншого  дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі. Розглянемо випадок, коли робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку.. В системі ІС-ПРО мають бути налаштовані […]

Експорт дод. угод, актів та накладних, специфікацій.

IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Додаткові угоди,  специфікації,  акти та накладні  експортуються у csv-файли для вигрузки на портал E-DATA за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» підсистеми Ведення договорів  у модулях  Картотека обліку договорів  або Звіти. Експорт додаткових угод При запуску звіту R302_007 «Експорт для Є-дата» вибираємо параметри, необхідні для експорту додаткових угод: Період  –  період, за який потрібно […]

Єдина тарифна сітка

Меню Облік праці і заробітної плати – Параметри – Налаштування   Модуль Єдина тарифна сітка призначений для введення інформації про тарифні розряди працівників та схеми окладів залежно від їх кваліфікації та  посад працівників. Вікно Єдина тарифна сітка розділене на дві частини: У лівій частині знаходиться список сформованих єдиних тарифних сіток. В правій частині відображається інформація […]

Додаткова угода (E-DATA)

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Розглядаємо створення додаткової угоди через коригування основного договору. Модуль: Ведення договорів – Картотека обліку договорів. У Реєстрі договорів оберіть договір, до якого створюється додаткова угода. Статус основного договору ЗАТВЕРДЖЕНИЙ. Перед створенням додаткової угоди переконайтеся,  що дані по основному договору експортовано на портал E-DATA. Зайдіть у картку догову, не змінюючи […]

Дві і більше карток з одним кодом ЄДРПОУ

Реквізит ЄДРПОУ є унікальними в межах реєстру партнерів – самостійних юридичних осіб. В зв’язку з цим при спробі створити картку підприємства з кодом ЄДРПОУ, який вже в системі видається помилка.. Якщо є необхідність створити подібного контрагента то в полі Головне підприємство  необхідно вибрати карточку з тим же кодом ЄДРПОУ, яка була раніше створена… Таким чином […]

Як ввести відпустку

Розглядаємо випадок, коли модуль “Кадри” не використовується Для введення відпустки рекомендуємо використовувати модуль “Універсальний документ”   Перед створенням нового документу необхідно вибрати Період – поточний або майбутній. У випадку створення документу у майбутньому періоді закривати коли період стане поточним Журнал– якщо використовуються журнали. У випадку, якщо журнали не використовуються – Документи без журналу   Створення […]

Експорт договорів для E-Data

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Вигрузка для E-DATA  відбувається за допомогою звіту R302_007 «Експорт для Є-дата». Звіт реалізований в підсистемі «Ведення договорів». Запускається з модуля «Картотека обліку договорів» і модуля «Звіти». Для експорту на Є-дату у “Картці договору” основна інформація заповнюється на закладці “Договір”. Для експорту статус Договору має бути “Затверджений”.  Потрібно […]

Експорт в E-DATA (підготовка)

Має бути встановлено IS-Pro версії не нижче 7.11.026 Експорт csv-файлів для загрузки даних по договорах та актах і накладних на портал E-DATA відбувається в підсистемі Ведення договорів. Для експорту використовується звіт R302_007 «Експорт для Є-дата» Запускається з модуля «Картотека обліку договорів» і модуля «Звіти». За допомогою даного звіту можна вивантажити Договори, Специфікацію договорів (за кожним […]

Видача коштів під звіт / банк

Видачі коштів під звіт в системі ІС-ПРО можна розбити на наступні етапи: Формування відомості на видачу коштів Формування документу оплати – Платіжне доручення Реєстрація документу оплати  у виписці банку Формування відомості на видачу коштів Облік грошових коштів – Розрахунки з підзвітними особами – Відомість видачі під звіт Меню Реєстр –  Створити- Видача через банк При […]

Коригування друкованої форми звіту…

Час від часа виникає необхідність відкоригувати друковану форму звіту. Наприклад змінити прізвище, найменування чогось.... Редактор звітності Fastreport дозволяє внести любі зміни в звіт. Як це зробити дивіться у відео...

Довідка 1 ДФ і підприємці

Питання із сайту підтримки: Чи можна зробити щоб в 1 ДФ автоматично попадали ФОП ? Відповідь – Можна! Які умови мають бути виконані: Версія ІС-ПРО має бути НЕ нижча ніж 7.11.025 Має бути правильно заповнена карточка підприємця. При формуванні довідки 1 ДФ включати параметр “Добавлять ФОП” Необхідно відкоригувати карточки підприємців. (Довідник контрагентів). При цьому звернути […]

Як внести зміни в ЄТС (освіта)

В даній інструкції розглядається питання – як внести зміни в існуючу тирафну сітку… Зміни вносяться в модулі Єдина тарифна сітка. Модуль Єдина тарифна сітка призначений для введення інформації про тарифні розряди працівників та схеми окладів залежно від їх кваліфікації та з урахуванням професій та посад працівників і підрозділів, в яких вони числяться.  У довіднику тарифних […]

Відміна постійного нарахування.

При налаштуванні системи є можливість зробити так, щоб працівникам автоматично надавалися деякі доплати, надбавки в залежності від якихось умов.. Як конкретному працівнику відмінити таку надбавку…  

ЄСВ (робота із звітом, експорт)

При відкритті відомості по клавіші ENTER на екрані з’являється таблиця 1 (підсумки). Це загальний звіт щодо сум нарахувань єдиного соціального внеску. Дані в цей звіт збираються з розрахункових листів працівників. На закладці Працівники відображається таблиця 6 – дані по працівниках. У таблиці 6 після звільнення дані по співробітнику відображаються по розрахунковому періоду (для відпускних і […]

ЄСВ (налаштування)

Формування звітності по єдиному соціальному внеску здійснюється в модулі Єдиний соціальний внесок.  Створення відомості здійснюється за пунктом меню Реєстр/Створити (клавіша Insert ). З’являється вікно налаштувань звітності: Параметри – задається період, за який формується звіт, дата формування, код УПФУ. Дохід – вибираємо всі види оплати доходів, які формують загальну сума нарахованої заробітної плати / доходу Лікарняні […]

Коригування особових рахунків

В системі ІС-ПРО є можливість внести зміни в особові рахунки одночасно групі (всім) працівників… Така необхідність виникає, коли необхідно внести однакові зміни з однаковою датою введення в дію. Наприклад на початку року досить часто в бюджетних організаціях виникає необхідність внести нові коди бюджетної класифікації…

  • 1
  • 2